• Aktuell emission

  Emission 2017:2 tecknas till den 14 april

  Läs mer
 • Smartare placeringar

  Besök Strukturakademin

  Läs mer
 • Aktuella kurser

  Se utvecklingen i våra placeringar

  Läs mer
 • Samla ditt sparande

  Öppna ett investeringssparkonto

  Läs mer

Emission 2017:2 tecknas till den 14 april

Läs mer
Våra tjänster

Strukturakademin

Strukturakademin är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att förmedla en djupare allmän förståelse för hur olika strukturerade placeringar är uppbyggda, hur de fungerar och vilka egenskaper de karakteriseras av.
Läs mer

Aktuella kurser

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

Aktuell Emission


1530 Räntebevis Stena
RISK

1530 Räntebevis Stena

Årlig kupong om indikativt 6,25 procent med kvartalsvis utbetalning.

Läs mer
1531 Räntebevis Selecta
RISK

1531 Räntebevis Selecta

Årlig kupong om indikativt 6,25 procent med kvartalsvis utbetalning.

Läs mer
1532 Kreditobligation Europa Investment Grade
RISK

1532 Kreditobligation Europa Investment Grade

Möjlighet till årlig kupong om indikativt 4,75 procent med kvartalsvisa utbetalningar.

Läs mer

Senaste nytt


 • Idag lanserar vi årets andra emission. Emission 2017:2 innehåller totalt 21 olika placeringar och består ut&o... Läs mer
 • Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under februari i spåren av Trumps löften om en tillväxtfrä... Läs mer
 • I marknadsföringsmaterialet för 1522 Indexbevis Selecta redovisar vi skuldsättningsgraden som för 2016 uppg... Läs mer
 • Med anledning av Strukturinvests förvärv av Carnegies befintliga verksamhet kopplad till tredjepartsdistribution som ... Läs mer

Aktuellt


Aktuell emission

Strukturinvest arrangerar löpande publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga via våra samarbetspartners. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Läs mer

Vill du veta mer om strukturerade placeringar?

Guide till Strukturerade Placeringar är en bok framtagen av Strukturinvest med syfte att  öka förståelsen för strukturerade placeringars konstruktion och egenskaper. Nu finns en ny upplaga som bland annat innehåller nya avsnitt samt ett lexikon.

Läs mer