Nyheter

jan 09

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt 2018-01-08

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet.

Berörda utestående produkter är 1716 Indexbevis Europa Platå samt 1711 Autocall Svenska Bolag Combo. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 10 januari 2018. Se bifogat tillägg för mer information.

Tillägg från emittent

jan 05

Händelser vecka. 1

Under årets första vecka har följande händelser inträffat i angivna produkter.

 

Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
Autocall MIST Plus/Minus 2 Defensiv SE0005504818 Förfaller till 100% 2018-01-17
Autocall BRICT Plus/Minus Defensiv 3 SE0005472073 Kupong på 9,00 % 2018-02-07
1279 Autocall Nordiska Bolag Trygghet Combo SE0007704770 Kupong på 1,00 % 2018-01-12
1046 Autocall Global Duo Combo Defensiv SE0006451548 Kupong på 30,00 % och förtida förfall 2018-01-18
1265 Buffertautocall Svenska Bolag Combo Defensiv CH0302913204 Kupong på 3,00 % 2018-01-18
1266 Autocall Svenska Bolag Combo Lock & Secure SE0007702980 Kupong på 7,00 % 2018-01-20
1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv SE0006426300 Kupong på 30,00 % och förtida förfall  2018-01-22
1064 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0006452330 Kupong på 5,00 % 2018-01-22
Fondobligation BlueBay Tillväxtmarknader 18 Trygghet SE0004873354 Förfaller till 110,67% 2018-01-16
1054 Autocall Sociala Medier Combo Defensiv SE0006426391 Kupong på 7,50 % 2018-01-22
1463 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv SE0009241938 Kupong på 10,00 % och förtida förfall 2018-01-15
1466 Autocall Oljebolag Combo Defensiv SE0009242043 Kupong på 10,00 % och förtida förfall 2018-01-15
1461 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006085171 Kupong på 4,00 % 2018-01-15
Fondobligation BlueBay Tillväxtmarknader 19 Tillväxt SE0004873362 Förfaller till 118,98% 2018-01-16
10155 Europa High Yield Defensiv 2 SE0004869212 Förfaller till 100% + 0,6082% kupong 2018-01-17
10168 Europa High Yield Defensiv 3 SE0004926319 Förfaller till 100% + 0,4421% kupong 2018-01-17
10159 Trend Total 28 SE0004870335 Förfaller till 122,39% 2018-01-03
Marknadswarrant Europeisk Export 17 Bonus NL0010610358 Förfaller till 15 500 kr /enhet 2018-01-10
1048 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd SE0006451563 Kupong på 21,00 % och förtida förfall 2018-01-18
1060 Marknadswarrant Asiatiska Banker DE000CZ372A1 Förfaller till 6480,32 kr/enhet 2018-01-16