English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Glacier Impact Climate Total Return Fund

För professionella investerare

Glacier Impact är en räntebaserad hedgefond vars syfte är att bekämpa klimatförändringar och samtidigt generera en attraktiv avkastning. Fonden kommer att bedriva en aktiv portföljstrategi som utöver ren grön finansiering också kommer att utnyttja felprissatta klimatrisker genom korta positioner. 

Portföljförvaltningsteamet

Ulf Erlandsson ansvarade för Fjärde AP-fondens (AP4) kredit- och SSA-portföljer mellan 2010 och 2017. Under sin tid hos AP4 införde Ulf en internationellt erkänd franchise för gröna obligationer som kombinerade storlek, lönsamhet och effekt. Ulf Erlandsson genererade en överavkastning på 2,5 mdr SEK (MUSD 300), detta utan något förlustår. Före sin tid hos AP4 arbetade Ulf som kvantitativ kreditstrateg hos Barclays Capital, och skrev böcker som The CDS Curve Trading Handbook och Empirical analysis of the credit style och konstruerade det första systemet för högfrekvent CDS-indexhandel, NEMO. Ulf Erlandsson har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

Sean George var tidigare CDS handelschef vid Jefferies. Under de senaste 20 åren har Sean haft ledande befattningar på olika investmentbanker, däribland som chef för IG CDS och Electronic Trading vid DB, Global Co-Head för CDS-handeln vid BAC, seniorhandlare vid UBS, portföljförvaltare hos Conseco och mäklare för bolagsobligationer vid Cantor Fitzgerald. Sean George har flera gånger rankats som en av de främsta handlarna med företagsobligationer- och CDS-kontrakt. Sean har en kandidatexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet men har arbetat i New York sedan 1996.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Detta material skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Materialet på denna sida riktar sig till professionella investerare. Denna publikation är inte avsedd att vara tillgänglig för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publiceringen eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller på annat sätt är begränsad. Denna publikation är inte avsedd för dig som är bosatt i USA eller investerare med säte i USA. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen på denna sida. Det kan emellertid inte uteslutas att materialet baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Fullständig information såsom faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan erhållas från Strukturinvest.

Information

PeriodFörändring
En vecka-
Tre månader-
Ett år-

Utveckling

Skriv ut fondfaktablad

Strukturinvest kundtjänst