Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1641 Räntebevis Stena

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1642 Kreditobligation USA Investment Grade

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen Investment Grade och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1643 Räntebevis Stena Rörlig Kupong

Placeringen betalar en årlig kupong om Stibor plus indikativt 5 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1644 Indexbevis Outperformance Europa vs USA

Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska genom en indikativ deltagandegrad om 180 procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1645 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1646 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 8 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1647 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en kursoberoende kupong om indikativt 5,5 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,5 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1650 Aktieobligation Svensk Verkstad Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1657 Autocall Läkemedelsbolag Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1658 Autocall Nordisk Telekom Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12,5 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1659 Autocall Guldbolag Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra guldbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1660 Autocall Nordisk Handel Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-10-06

RISK

1653 Marknadswarrant VAL Corporate Bond

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet att låsa in avkastning på jämna 5 procentintervaller under löptiden.

Tecknas till 2017-10-06