Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1687 Räntebevis Stena

Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1688 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,2 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1689 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1690 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1691 Autocall Svenska Banker Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,25 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1695 Indexbevis Outperfomance Europa vs USA

Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska genom en indikativ deltagandegrad om 180 procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1696 Autocall Nordisk Handel Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1697 Indexbevis Europa Platå

Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 250 procent vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1698 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 160 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 160 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1699 Autocall Svenska Bolag Combo Premium

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 8 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1703 Marknadswarrant VAL Global Corporate Bond

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Pareto Global Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet att låsa in avkastning på jämna 5 procentintervaller under löptiden.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1704 Marknadswarrant Svenska Förvaltare Top Picks Bonus

Placeringen ger exponering mot en korg av svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och teckningskursen.

Tecknas till 2017-12-15

RISK

1705 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond

Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet att låsa in avkastning på jämna 5 procentintervaller under löptiden.

Tecknas till 2017-12-15