English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Kapitalskyddade placeringar

RISK

1781 Aktieindexobligation Sverige

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1796 Fondobligation Frontier Markets

Placeringen ger exponering mot en strategi på en Frontier Markets-fond genom en indikativ deltagandegrad om 110 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2018-05-25

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1782 Aktieindexobligation Asien

Placeringen ger exponering mot tre asiatiska marknader genom en indikativ deltagandegrad om 170 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1784 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1785 Indexbevis Sverige Twinwin

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 130 procent vid postiv indexutveckling. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning motsvarande indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1786 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 AI- och robotteknikaktier genom en indikativ deltagandegrad om 130 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1787 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1788 Autocall Svenska Bolag Combo Premium

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1789 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1790 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,8 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1791 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1792 Aktieindexobligation Grön Framtid

Placeringen ger exponering mot European Climate Change Index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Indexutvecklingen för placeringen startar på plus 10 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1795 Autocall Svenska Bolag Low Trigger

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 50 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1797 Autocall Grön Framtid Combo

Placeringen ger exponering mot fyra gröna energi- och teknikbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1798 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-05-25

RISK

1806 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-06-15

Strukturinvest kundtjänst