English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1896 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1898 Aktieobligation Framtidens Fordon Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 bolag, inriktade mot framtidens fordonsteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1893 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1894 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1897 Indexbevis Svenska Banker Smart Bonus

Placeringen ger exponering mot en korg av svenska banker genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. På slutdagen utbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen givet att ingen aktie har fallit med mer än 40 procent. Placeringen har ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde på slutdagen.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1899 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,25 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1901 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1902 Autocall Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1900 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1903 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1904 Autocall Svenska Bolag Combo Lock & Secure

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. Vid positiv korgutveckling vid någon observation erhålls 100 procent återbetalningsskydd på slutdagen.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1905 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 50 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1912 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus Månadsvis

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en månadsvis ackumulerande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1906 Kredithybrid Smart Allokering

Placeringen ger exponering mot en smart allokerad fondkorg genom en indikativ deltagandegrad om 170 procent. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat fler än 9 kredithändelser i underliggande index, ITraxx Europe Crossover Series 30 Index.

Tecknas till 2018-11-09

RISK

1917 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus

Placeringen ger exponering mot en nordisk aktiekorg genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen. Utvecklingen för bolagskorgen startar på plus 10 procent

Tecknas till 2018-11-23

Strukturinvest kundtjänst