Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Diskretionär förvaltning

Strukturinvest erbjuder en diskretionär portföljförvaltningstjänst som innebär att Strukturinvest för diskretionära kunders räkning förvaltar medel allokerade till en eller flera diskretionära portföljer av strukturerade placeringar. Förvaltningstjänsten är modulbaserad och baseras på två modellportföljer, Trygg och Offensiv, med olika risknivå och placeringsinriktning, mellan vilka du som kund väljer att fördela sina medel baserat på önskad total risknivå. För större företag och institutioner erbjuder Strukturinvest även en möjlighet att skapa en skräddarsydd diskretionär portföljförvaltning.


Skriv ut