English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

Allmänna bestämmelser

Vi har uppdaterat våra allmänna bestämmelser efter nya riktlinjer från branschföreningen Svenska Fondhandlareföreningen. Bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Ändringarna är till stor del omformuleringar till enklare språk samt förtydliganden som överenskommits i branschen generellt. Särskilda förtydliganden har gjorts beträffande information om avgifter, ändring av villkor samt meddelanden som skickas mellan Strukturinvest och kund. Notera särskilt att tiden för uppsägning från Strukturinvests sida, villkorsändring och prisändring ändras från 30 kalenderdagar till två månader.

Notera även att punkten angående avgiftsuttag, andelsdragning och minsta innehav i Fonder i avtalsvillkoren har fått ett tillägg som ger Strukturinvest rätten att nyttja andelsdragning om kunden beordrat köp i värdepapper där likvid inte inkommit eller finns tillgängligt i depån på likviddagen.

Riktlinjer för bästa utförande av order

Prislista

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument

Skriv ut

Chatta med oss