English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

Frågor och svar

Nedan finner du svaret på några vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss. Det går också bra att ställa frågor till vår chatbot Filippa som finns placerad nere till höger på vår hemsida.

Vad är strukturerade placeringar?

Strukturerade placeringar är placeringar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.  Du kan läsa mer om strukturerade placeringar under avsnittet Strukturakademin som är vår utbildningsserie.

Vilken roll har Strukturinvest?

Strukturinvests roll är att tillsammans med ledande investmentbanker konstruera smarta placeringslösningar dels för privatkunder och dels för institutionella kunder. Strukturinvest ombesörjer även administration och andrahandsmarknad för placeringarna. Som kund hos Strukturinvest finns det även möjlighet att öppna en kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper.

Hur gör jag för att investera i Strukturinvests placeringar?

Förmedlingen av våra placeringar sker via försäkringsförmedlare. Vi samarbetar med ett brett nätverk av försäkringsförmedlare över hela Sverige. Vänligen kontakta oss om du vill du komma i kontakt med en försäkringsförmedlare där du bor. Läs mer om rutinerna vid teckning här.

Hur kan jag följa värdet i min placering?

Indikativa värden på våra emitterade placeringar publiceras under Marknadskurser och uppdateras dagligen. Notera att kurserna är indikativa och att det inte finns någon garanti att du ska kunna sälja till detta pris. Som depåkund hos Strukturinvest kan du också följa värdet på dina placeringar i vår onlinetjänst Strukturinvest Online.

Kan jag sälja min placering i förtid?

Strukturinvest tillhandahåller en andrahandsmarknad där det finns möjlighet att avyttra placeringar i förtid till aktuellt marknadspris. Försäljningen görs via det depåinstitut där placeringen förvaras, dvs du kontaktar ditt depåinstitut så kontaktar de i sin tur oss för att genomföra försäljningen. Du som är depåkund hos Strukturinvest fyller i säljorderna som du finner här.

Hur gör jag för att öppna en depå hos Strukturinvest?

I Strukturinvests kostnadsfria depåer kan du förvara strukturerade placeringar, fonder och andra värdepapper. För att öppna en depå behöver du fylla i depåhandlingar som du finner här.

Hur gör jag för att öppna en kapitalförsäkring med Strukturinvestdepå?

Tillsammans med Danica erbjuder Strukturinvest en kostnadsfri depåförsäkring. I depåförsäkringen kan du förvara strukturerade placeringar, fonder och andra värdepapper. För att öpnna en depåförsäkring behöver du fylla i depåhandlingar som du finner här.

Vad är ett investeringssparkonto?

 Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värde­pappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framförallt skattemässig. Investerings­sparkontot syftar till att underlätta handel med värde­papper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration.

Hur gör jag för att öppna ett investeringssparkonto hos Strukturinvest?

För att öppna ett investeringssparkonto hos Strukturinvest behöver du fylla i ett Avtal om investeringssparkonto som du finner här

Vad är Strukturakademin?

Strukturakademin är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att förmedla en djupare allmän förståelse för hur olika strukturerade produkter är uppbyggda, hur de fungerar och vilka egenskaper de karakteriseras av. Läs mer här.

Vilka fonder kan jag handla i som depåkund hos Strukturinvest?

Strukturinvest erbjuder sina depåkunder handel i ett stort antal fonder. I Fondlistan finner du de fonder vi för tillfället erbjuder handel i.

Chatta med oss