English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

Investera hos oss

Förmedlingen av våra placeringar sker via försäkringsförmedlare. Vi samarbetar med ett brett nätverk av försäkringsförmedlare över hela Sverige. Vänligen kontakta oss om du vill du komma i kontakt med en försäkringsförmedlare där du bor.

Anmälan
Fyll i teckningsanmälan och skicka den till Strukturinvest via e-post, post eller fax. Vänligen notera att en komplett teckningsanmälan inklusive information om vart placeringen ska förvaras ska vara oss till handa senast på sista teckningsdagen som står angiven på teckningsanmälan.

Betalning
Efter att Strukturinvest mottagit din anmälan skickar vi ut en avräkningsnota med betalningsinstruktioner till dig. Tecknas placeringen via en försäkring kommer avräkningsnotan skickas direkt till depåinstitutet som kommer ombesörja betalningen för din räkning. Betalningen sker antingen till klientmedelskonto eller bankgiro. Notera att betalningen måste vara oss till handa senast på likviddagen som står angiven på teckningsanmälan.

Förvaring
Våra placeringar kan antingen förvaras i Strukturinvests egna värdepappersdepåer eller hos ett externt depåinstitut. I vår värdepappersdepå kan du förvara såväl våra egna som andra arrangörers strukturerade placeringar samt ett urval av fonder, som du finner på Fondlistan. Du kan också välja att förvara dina placeringar på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en depåförsäkring hos oss. För att öppna en depå, ett investeringssparkonto eller en depåförsäkring hos oss ber vi dig fylla i öppningshandlingarna som du finner här.

Kundsupport
Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strukturinvest.se

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst