English

Kundservice

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar för kunder med olika marknadssyn och riskpreferenser. 

Kundskydd och säkerhet

Investerarskydd
Strukturinvest Fondkommission omfattas av investerarskyddet. Investerarskyddet gäller när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet omfattar värdepapper som hanteras för kundens räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (exempelvis köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper avses bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Läs mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida.

Bästa utförande av order
Strukturinvest vidtar alla rimliga åtgäder för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Strukturinvests kunder i samband med utförande av order. Tillvägagångssätt för att uppnå detta beskrivs i "Riktlinjer för bästa utförande av order" som finns att ladda ner nedan. När en kund ber Strukturinvest att ingå en transaktion för kundens räkning, samtycker kunden till att transaktionen utförs i enlighet med denna instruktion.

Behandling av personuppgifter (GDPR)
Läs om våra rutiner kring behandling av personuppgifter här.

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller enligt lag och innebär att ingen på Strukturinvest får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Vi kan dock vara skyldiga att lämna ut vissa uppgifter till myndigheter enligt lag eller författning.  

Cookies
Läs om hur vi använder cookies på strukturinvest.se här.


Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst