Nyheter

maj 14

Strukturinvests Trackercertifikat

Trackercertifikat är börshandlade investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är i stället konstruerade för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen. 

Trackercertifikat Vätgas
”Både EU och USA storsatsar just nu på grön vätgas som i framtiden väntas bli en viktig del av ett klimatneutralt transportsystem, bland annat som drivmedel för såväl flyg och bilar, som tåg och andra transportmedel.”
Läs mer
 
Trackercertifikat E-sport
”Hissnande tillväxttal, publiksiffror som matchar traditionella proffsligor och prissummor på hundratals miljoner. E-sport har gått från nisch till mainstream och branschen vinner allt större ekonomisk mark.”
Läs mer
maj 14

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20210512)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet, se berörd produkt nedan. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 102 Trackercertifikat Vätgas(XS2296391530)

Tillägg från emittent