Nyheter

jan 30

Danica rabatterar avgift till noll vid depåbyte från Carnegie till Strukturinvest

Med anledning av Strukturinvests förvärv av Carnegies befintliga verksamhet kopplad till tredjepartsdistribution som kommunicerades innan årsskiftet, har Strukturinvest träffat en överenskommelse med Danica Pension som innebär att Danicas ordinarie avgift på 1 500 kronor för byte av depåinstitut kommer att rabatteras till 0 kronor för alla kunder som under 2017 byter depåinstitut från Carnegie till Strukturinvest. Rabatten gäller endast under förutsättning att man som kund accepterar att byta från Carnegie till Strukturinvest och förutsatt att man som kund godkänner att bytet sker i samband med något av de särskilda flyttdatum som kommer att äga rum senare i år och som kommer att kommuniceras inom kort.

Strukturinvest har sedan flera år tillbaka ett fint och framgångsrikt samarbete med Danica Pension på depåsidan. Det är därför väldigt positivt att våra förmedlares kunder nu kostnadsfritt kan byta sina Danica-depåförsäkringar från Carnegie till Strukturinvest”, kommenterar Thomas Olsson, VD på Strukturinvest Fondkommission.

Strukturinvest erbjuder i dag möjligheten att till en Strukturinvestdepå koppla på Danicas försäkringslösningar inom K, P och T. Mer information om detta finner du på vår hemsida, www.strukturinvest.se, under ”Våra tjänster”. För ytterligare information om Strukturinvests depåtjänster är du alltid välkommen att kontakta oss på info@strukturinvest.se eller telefon 031-688290.

jan 16

Strukturinvest tar över handeln i Carnegies strukturerade placeringar

Från och med idag kommer Strukturinvest att ansvara för prissättning och handel i utestående strukturerade placeringar som arrangerats av Carnegie. Carnegies placeringar visas på vår sida Marknadskurser, nu med löpnummer som startar på 10 000. Vid försäljning av Carnegies placeringar gäller samma rutiner som vid försäljning av Strukturinvests placeringar: du kontaktar ditt depåinstitut som i sin tur kontaktar Strukturinvest för en försäljning.

Aktivt handlade placeringar som arrangerats av Carnegie eller Strukturinvest visas här.

Vid eventuella frågor gällande andrahandsmarknad, värderingar eller aktiv handel, vänligen kontakta oss på 031-68 82 90 eller andrahandsmarknad@strukturinvest.se.