Nyheter

apr 03

Månadsbrev April 2018

"Den förhöjda marknadsvolatiliteten visar inga tendenser på att återvända nedåt. Kanske måste investerare därför räkna med en allt skakigare resa framgent. Under mars föll världens börser brett och i USA har en förtroendekris drabbat tekniksektorn. Trots en förhöjd oro på världens börser presenterar OECD en optimistisk prognos med goda tillväxtutsikter.

Läs hela månadsbrevet här

mar 29

Strukturinvest lanserar kredithedgefonden HGCO

Strukturinvest är glada att kunna meddela att kredithedgefonden Hamiltonian Global Credit Opportunity, ”HGCO” (ISIN: LU1734053835) nu har erhållit tillstånd från Finansinspektionen i Sverige, vilket möjliggör för svenska privatpersoner att investera i fonden. Fonden är från och med idag tillgänglig för samtliga Strukturinvests depåkunder.

Vi är stolta och glada att kunna erbjuda svenska privatpersoner och institutioner möjligheten att addera denna hedgefond till sina investeringsportföljer. Tajmingen för att lansera fonden är dessutom utmärkt, med tanke på den senaste tidens stigande räntor, geopolitisk oro och ökad volatilitet på aktiemarknaden vilket skapar goda förutsättningar för fondens förvaltare att erbjuda investerarna ett mervärde i förhållande till traditionella ränte- och aktiefonder”, säger Thomas Olsson, VD på Strukturinvest, i en kommentar.

Fonden är en daglighandlad s.k. AIF (”Alternative Investment Fund”), vilket innebär att det är en hedgefond med större flexibilitet vad gäller exponering, mandat och typer av instrument att handla. Inriktningen på fonden är global kreditexponering och fonden har riskklass 3 av 7 med en förväntad långsiktig avkastning på 5-7 % per år. Fonden förvaltas av Sean George och Ulf Erlandsson, som är anställda som förvaltare på Strukturinvest sedan en tid tillbaka.

Sean George har över 20 års erfarenhet av kreditförvaltning med ledande positioner på bland annat Jefferies International, Deutsche Bank och Bank of America i London och New York. Ulf G Erlandsson är doktor i nationalekonomi och har över 15 års erfarenhet av kreditförvaltning, senast på AP4.

HGCO erbjuder ett bredare mandat än de flesta svenska fonder som handlar med företagsobligationer. Det innebär bland annat att vi kan tjäna pengar i både stigande och fallande räntemiljöer. Normalt handlar svenska obligationsfonder endast med svenska och nordiska obligationer. Ur ett globalt perspektiv är dessa marknader dock små, vilket innebär en betydande likviditetsrisk. Vi kommer istället mestadels att handla i dollar- och euro-denominerade obligationer och sedan säkra bort valutarisken. I den bästa av världar uppvisar marknaden en konstant stigande trend, men verkligheten fungerar tyvärr inte så. För att långsiktigt kunna tjäna pengar på marknaden är det viktigt att både kunna spekulera i stigande och fallande räntor och kreditspreadar.”, säger fondens förvaltare i en kommentar.

Fondens startdatum (första NAV-sättning) är planerad till den 7 maj och för investerare som inte redan är depåkunder hos Strukturinvest, men har tillgång till mobilt BankID, finns möjligheten att öppna en kostnadsfri värdepappersdepå eller investeringssparkonto (ISK) redan idag via vår hemsida och börja handla fonden online.

För information om fonden vänligen se fondsidan. Om du har ytterligare frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på fond@strukturinvest.se eller prata med din kontaktperson på Strukturinvest.