Nyheter

mar 26

1758: BNP Paribas förtydligar slutgiltiga villkor

Emittenten BNP Paribas förtydligar sitt prospekt för 1758 Autocall Svenska Bolag Combo Premium (ISIN: SE0010948430). Utbetalande kupong för denna placering är 10% indikativt och som lägst 8%.

mar 12

Emission 2018:2

Idag lanserar vi årets andra emission. Emission 2018:2 innehåller totalt 19 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de tre casen: Framtidens teknik, Grön framtid och Alternativ exponering. En nyhet i denna emission är placeringar med exponering mot den amerikanska dollarn.

Vidare väljer vi återigen att satsa på investeringar exponerade mot grön och ny teknik. På investerarsidan ser vi en allt växande medvetenheten och efterfrågan på hållbara placeringsalternativ. Ny forskning visar dessutom på att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Företag som är inriktade mot grön och intelligent teknik åtnjuter därför inte bara goda makroekonomiska förutsättningar. De fungerar också som starka magneter för globala kapitalflöden.

Sista teckningsdag för emission 2018:2 är den 20 april.

Läs mer om emissionen här