Nyheter

dec 12

Information gällande Marknadswarranter och IPS-konton

I samband med MiFID 2 implementeringen första januari 2018 så kommer vissa typer av finansiella instrument att flyttas från reglerad marknadsplats till en så kallad MTF-plattform. För Strukturinvests del så berör det främst Marknadswarranter. Börshandeln kommer att ske precis som vanligt och påverkar varken möjligheten till att få avslut, likviditet, pris eller något vad gäller instrumentet ifråga. Däremot så innebär detta att denna typ av finansiella instrument inte kan förvaras på ett IPS-konto. Fondpapper som ligger i en IPS måste vara registrerade för handel på reglerad marknad, MTF godtas inte enligt gällande regler. Se (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993931-om-individuellt-pensionssparande_sfs-1993-931) 1 Kap 2§ och 2 kap 4§.

Kontakta oss vid eventuella frågor!

dec 08

Getinge Spin-off

Getinge offentliggjorde den 4 december 2017 att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie B i Arjo. På grund av denna händelse kommer startkursen i befintliga placeringar med Getinge att justeras.

Följande av Strukturinvests produkter kommer att påverkas:

  • CH0254077859
  • CH0267270459
  • CH0273298866
  • CH0278319873
  • CH0282459061
  • CH0286087397
  • CAC796053063
  • CAC796053717