Nyheter

nov 24

1245 Autocall Svenska Bolag Combo Lock & Secure låser in kapitalskydd

1245 Autocall Svenska Bolag Combo Lock & Secure är en typ av autocall som lanserades av Strukturinvest under hösten 2015. Placeringen fungerar som en vanlig combo-autocall, men ger också möjlighet att låsa in kapitalskydd under löptiden om korgen på någon observation stänger på eller över sin startkurs. Avläsning för kuponger och förtida förfall styrs liksom i andra autocalls av utvecklingen i sämsta bolag.

Placeringen har årliga observationer, en autocallbarriär om 90 procent samt kupongbarriär och kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. Den första observationen inträffade den 21 november 2016. Utvecklingen i sämsta bolag Telia var -19,4 procent vilket betyder att en kupong om 7 procent betalas ut. Utvecklingen för aktiekorgen var +2,05 procent vilket innebär att placeringen låser in ett kapitalskydd som skyddar hela det nominella beloppet slutdagen.

Placeringen har därmed förflyttats från risknivå 4 till risknivå 1 på riskskalan. 

”Placeringen har gjort sitt jobb”, säger Björn Johansson, ansvarig för strukturering och produktframtagning på Strukturinvest. ”Möjligheten till en relativt hög årlig kupong i en autocall skapas genom att investeraren accepterar att ta risk på sämsta bolag. I många autocalls kan man dock se en spretig korgutveckling där korgen som helhet utvecklas positivt, men sämsta bolag befinner sig under barriären. I detta scenario fungerar ”lock & secure” som en försäkring mot förluster på slutdagen. Det kostar lite i form av kupong räknat att lägga till funktionen men du får betalt för det när inlåsning väl sker”.  

nov 17

Strukturinvest expanderar verksamheten till Norge

Strukturinvest fortsätter att expandera verksamheten och som ett led i detta kommer vi i dagarna att börja erbjuda våra placeringar på den norska marknaden.

”Strukturinvest är idag en av de marknadsledande aktörerna i Sverige inom sitt segment. Att nu utöka verksamheten till att omfatta även Norge är därför ett naturligt steg i vår långsiktiga expansionsplan. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på den kompetens som Strukturinvest besitter när det gäller att ta fram moderna investeringslösningar anpassade efter såväl rådande marknadsklimat som investerarnas individuella behov.”, säger Thomas Olsson, VD på Strukturinvest.

Strukturinvest kommer i dagsläget inte att öppna några egna kontor i Norge, utan verksamheten kommer liksom tidigare att bedrivas från kontoren i Stockholm, Göteborg och Jönköping. Besök gärna vår norska hemsida, www.strukturinvest.no.