Nyheter

jan 30

Emission 2018:1

Årets första emission är här! Emission 2018:1 innehåller totalt 17 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de två nya casen Grön framtid och Framtidens teknik.

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN ökar koldioxidhalterna i atmosfären just nu med rekordfart. Samtidigt tar allt fler länder krafttag för att motverka utvecklingen genom att reducera sina utsläpp. Multilaterala klimatavtal tillsammans med en snabb teknologisk utveckling ökar den globala efterfrågan på grön och intelligent teknik. Genomgripande teknologiska landvinningar (där inte minst artificiell intelligens spelar en avgörande roll) förändrar inte bara globala produktionsmönster. Många förväntar sig också en liknande revolution inom tjänstesektorn.

Det är med bakgrund till ovanstående vi har valt att ta fram casen Grön framtid och Framtidens teknik. På investerarsidan ser vi en allt växande medvetenhet och efterfrågan på hållbara placeringsalternativ. Ny forskning visar dessutom på att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Företag som är inriktade mot grön och intelligent teknik åtnjuter därför inte bara goda makroekonomiska förutsättningar. De fungerar också som starka magneter för globala kapitalflöden.

Sista teckningsdag för emission 2018:1 är den 9 mars.

Läs mer om emissionen här:

jan 26

Motgång för J.C. Penney

Den amerikanska varuhuskedjan J.C. Penney har haft ett mycket svagt 2017. Bolagets aktie, som ingår i flera av våra autocallprodukter, föll under fjolåret med omkring 50 procent. Som värst var läget under november då aktien låg back 71 procent.

Bakgrunden till kräftgången är en allt hårdare konkurrens från den snabbt växande näthandeln. Detta paradigmskifte har tagit flera av de stora varuhuskedjorna på sängen. Många gånger har man tvingats sjösätta olönsamma realisationer med försämrade marginaler som följd. För J.C Penneys del har de minskade intäkterna lett till ett ökat fokus på kostnadsbesparingar. Under 2017 stängdes över 100 butiker och ytterligare nedläggningar väntas under innestående år. Åtgärder har även vidtagits för att stärka och effektivisera sin e-handelsverksamhet.

Huruvida företaget lyckas vända utvecklingen och därmed överleva i den digitala tidsåldern återstår att se.

J.C. Penney Co Inc ingår i följande av Strukturinvests utestående produkter:

  • CH0274164067
  • SE0006732004
  • SE0006732095
  • SE0006877619
  • SE0006877627
  • SE0006994810
  • SE0006994950
  • SE0007131404