Nyheter

jan 11

Samtycke avseende försäljning av Apikal Fastighetspartner AB

Med bakgrund till den samtyckesbegäran avseende ägarförändringen i Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddelas att bolaget nu erhållit samtycke från dess obligationsinnehavare. Samtliga villkor för ägarskiftet är därmed uppnådda. Ägarförändringen innebär att Strukturinvest Fondkommission (FK) AB säljer samtliga sina aktier i Apikal Fastighetspartner AB (publ) till Kvalitena AB (publ) eller till Kvalitena närstående bolag.

jan 09

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt 2018-01-08

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet.

Berörda utestående produkter är 1716 Indexbevis Europa Platå samt 1711 Autocall Svenska Bolag Combo. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 10 januari 2018. Se bifogat tillägg för mer information.

Tillägg från emittent