Nyheter

dec 13

Rättelse: 1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande FB

I det tryckta (samt i det tidigare digitala) marknadsföringsmaterialet till 1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande Fixed Best (ISIN: SE0010547034) står följande att läsa: ”Underliggande aktier är utvalda ur ett univers av bolag som banken UBS bedömer vara kandidater för aktivistinvesteringar.” Detta är felaktigt och korrekt skrivning skall istället vara: ”Underliggande aktier är utvalda ur ett univers av bolag som av marknadsaktörer bedöms vara kandidater för aktivistinvesteringar.”

Vi ber om ursäkt för missvisande information.

dec 12

Information gällande Marknadswarranter och IPS-konton

I samband med MiFID 2 implementeringen första januari 2018 så kommer vissa typer av finansiella instrument att flyttas från reglerad marknadsplats till en så kallad MTF-plattform. För Strukturinvests del så berör det främst Marknadswarranter. Börshandeln kommer att ske precis som vanligt och påverkar varken möjligheten till att få avslut, likviditet, pris eller något vad gäller instrumentet ifråga. Däremot så innebär detta att denna typ av finansiella instrument inte kan förvaras på ett IPS-konto. Fondpapper som ligger i en IPS måste vara registrerade för handel på reglerad marknad, MTF godtas inte enligt gällande regler. Se (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993931-om-individuellt-pensionssparande_sfs-1993-931) 1 Kap 2§ och 2 kap 4§.

Kontakta oss vid eventuella frågor!