Nyheter

nov 28

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Den 3 januari 2018 träder nya regelverk i kraft som för värdepappersföretag och kreditinstitut innebär ett utökat krav på rapportering till myndigheter inom EU (MiFID II (2014/65/EU) och MiFIR (600/2014)). Bland annat ska alla juridiska personer identifieras med en så kallad LEI (Legal Entity Identifier) vid transaktioner i finansiella instrument. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. En LEI-kod måste införskaffas från en auktoriserad LEI-utfärdare, till exempel www.nordlei.org. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden.

Från och med den 3 januari 2018 kommer juridiska personer inte att kunna genomföra några transaktioner i finansiella instrument utan ett LEI-nummer. Enbart handel med fondandelar (ej börshandlade fonder, ETF) kommer att vara möjligt utan ett LEI-nummer. Vi ber därför dig som har en företagsägd värdepappersdepå hos oss säkerställa att Strukturinvest innan den 31 december 2017 har erhållit LEI-nummer för företagets värdepappersdepå hos Strukturinvest (du som endast har en försäkringsdepå hos Strukturinvest omfattas inte). Uppgifterna kan skickas via e-post till backoffice@strukturinvest.se

nov 27

Fortsatt kräftgång i Sears Holding

Hittills under 2017 har Sears aktie fallit med närmare 60 procent. Det hårt pressade bolaget tampas fortfarande med svåra likviditetsproblem. Bakgrunden är en mycket utmanande retailmarknad med tuff konkurrens från i synnerhet e-handeln. Sears har under en tid försökt att kompensera för förluster genom att sälja av stora delar av sitt fastighetsbestånd. Kassan har också fyllts på genom att stänga olönsamma butiker. Kortsiktiga åtgärder som inte löser problemens grundorsaker. 

Strukturinvest har arrangerat ett antal autocalls där Sears ingått i underliggande bolagskorg. Då utvecklingen i en autocall styrs av utvecklingen i den tillgång som utvecklats sämst får större nedgångar i ett enskilt bolag, som i fallet med Sears, en stor effekt på placeringens marknadsvärde.