Nyheter

nov 13

Uppdaterat prospekt för 1256 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv

Med anledning av att att Google har bytt namn till Alphabet har prospektet för placeringen 1256 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv där bolaget är ett av fyra underliggande tillgångar uppdaterats.

nov 10

Struktnytt nr 10

Digitaliseringen har skapat enorma möjligheter för människor världen över att snabbt och effektivt sprida information, tankar och åsikter. Men teknikutvecklingen har också sina baksidor - bland annat en ökad förekomst och en snabbare spridning av övergreppsmaterial. 2003 grundades det Göteborgsbaserade företaget NetClean som idag är världsledande på tekniska lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. I detta nummer av Struktnytt möter vi Pelle Garå, en av företagets grundare.

I serien ”Placeringar vi minns” uppmärksammar vi tidigare utgivna placeringar med en lite mer annorlunda konstruktion. Denna gång tittar vi närmare på strukturen Lock & Double som lanserades för första gången för drygt 5 år sedan. Det första Indexbevis Sverige Lock & Double förföll i juni 2015 till ett värde om 275 procent av nominellt belopp.

I detta nummer av Struktnytt fördjupar vi oss också i begreppet ränta, och förklarar bakgrunden till dagens låga räntor samt hur de påverkar andra delar av ekonomin. Förvaltaren Robert Ozanne berättar om den nyligen lanserade lågriskförvaltningen Solid och personalen tipsar om sina bästa TV-serier för kulna höstkvällar.

Läs tidningen här eller maila oss på info@strukturinvest.se för att beställa tidningen i tryckt format kostnadsfritt.

Struktnytt nr 10