Nyheter

nov 01

Månadsbrev November 2017

En övervägande positiv rapportflod avspeglar det alltjämt goda tillståndet i svensk ekonomi. På bostadsmarknaden skymtar emellertid tecken på vikande efterfrågan, även om det ännu är för tidigt att dra några slutsatser. I USA väntas president Trump inom kort nominera en ny centralbankschef varpå spekulationerna är i full gång. Den kinesiska presidenten Xi Jinping befäster makten i ”Mittens rike”.

Läs månadsbrevet

okt 31

Försenad emissionsdag i 1650

Emittent (Credit Suisse AG, London Branch) meddelar att 1650 Aktieobligation Svensk Verkstad Fixed Best (ISIN SE0010297713) med ordinarie emissionsdag 3 november 2017 blir försenad. Klicka på länken nedan för mer information.

Meddelande från emittent