Nyheter

aug 04

Månadsbrev Augusti 2017

Den amerikanska ekonomin fortsätter att stabilisera sig och fler nya jobb skapas, men inflationen har sjunkit något under den senaste tiden. Det, tillsammans med en minskad tilltro till Trumps förmåga att skapa tillväxt genom finanspolitiska reformer och en förbättrad tillväxt i Europa, har gjort att dollarn på senare tid försvagats betydligt mot andra valutor. I Sverige har inflationen stigit, men Riksbanken bedömer att en ihållande period med en stabil inflation är nödvändig innan det är lämpligt att höja räntan.

Läs mer i vårt senaste månadsbrev.

Månadsbrev Augusti 2017

jun 02

Månadsbrev Juni 2017

Beskedet om att Italien kan komma att hålla val redan i september möttes med stigande italienska räntor. Marknaden oroar sig för framgångar för den nationalistiska femstjärnerörelsen, något som skulle kunna skada det europeiska samarbetet. USA:s president pressas av utredningar om samröre med Ryssland samt ett budgetförslag som kritiserats såväl internt som hos de politiska motståndarna.

Månadsbrev juni 2017