Nyheter

sep 26

Kredithändelse i Toys "R" Us

Den 19:e september meddelade ISDA’s (The International Swaps and Derivatives Association, Inc.) att deras amerikanska beslutande kommitté fastställt att det skett en kredithändelse Toys "R" Us.

Kredithändelsen i Toys "R" Us drabbar samtliga serier i CDX HY och därmed emitterade placeringar med exponering mot dessa serier. Följande placeringar kommer att påverkas av detta:

SE0005497971

SE0005503547

SE0005878816

SE0006256574

SE0006371506

SE0006994349

SE0007131966

SE0007157383

SE0007279518

SE0007464797

SE0007640115

SE0007639992

SE0007982582

SE0007691837

SE0007756762

SE0007757216

SE0007757208

SE0007982822

SE0007948294

SE0007948393

SE0008128607

SE0008242457

SE0008242440

SE0008400451

SE0008400444

SE0008624050

SE0008242432

SE0009190945

SE0007897343

SE0004977767

SE0008242622

SE0006084448

SE0005398120

sep 20

Företrädesemission i Getinge

Getinge har meddelat en företrädesemission där aktieägarna har rätt att köpa 1 ny aktie för varje 7 befintliga aktier, till en teckningskurs om 127 kr per ny aktie.

För att kompensera för denna teckningsrätt kommer startkursen i Getinge att justeras med en justeringsfaktor på 0,9857

 

Placeringar som påverkas:

CH0254077859

CH0267270459

CH0273298866

CH0278319873

CH0282459061

CH0286087397

CAC796053063

CAC796053717