Nyheter

mar 02

Månadsbrev Mars 2017

Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under februari i spåren av Trumps löften om en tillväxtfrämjande politik. Val i flera europeiska länder under året skapar oro för det europeiska samarbetets framtid och osäkerheten på marknaden kommer troligen att stiga i samband med dessa val. Den svenska ekonomin fortsatte att utvecklas starkt under 2016 och Sverige var ännu ett år ett av de länder som hade den högsta tillväxten i Europa.

Läs mer i mars månadsbrev.

Månadsbrev mars 2017

feb 13

Angående beräkning av Selectas skuldsättningsgrad

I marknadsföringsmaterialet för 1522 Indexbevis Selecta redovisar vi skuldsättningsgraden som för 2016 uppgår till 1910 %. Att skuldsättningsgraden för Selecta är så pass hög beror på att Selectas verksamhet till stor del utgörs av leasing av maskiner. Det betyder att det på skuldsidan i balansräkningen finns poster som finansieras av tredje part. Tar man bort dessa poster när skuldsättningen beräknas blir skuldsättningsgraden ca 500 %. Det är värt att nämna att bolag som Selecta som bygger på leasingverksamhet har andra nyckeltal som är mer relevanta för deras verksamhet än bolag som inte bygger på leasing. Det är således svårt att jämföra bolag inom olika branscher bara genom att titta på nyckeltal. Kassaflödet från Selectas verksamhet är överlag bra och i och med att investmentbolaget KKR sedan 2015 är majoritetsägare i Selecta har de effektiviserat balansräkningen för att ytterligare stärka Selectas marknadsledande position. Selecta har därmed en mycket stark ägare med stort intresse i att bolaget skall fortsätta ha en ledande position. Det är dock viktigt att vara medveten att investeringar i företagsobligationer som klassas som high yield kan ha en högre skuldsättning och kan vara förknippade med en högre risk än obligationer med en lägre skuldsättning och högre kreditvärdighet.