Nyheter

sep 14

Förtida förfall i 1140 Marknadswarrant Spanien Fixed Best

På grund av att ett bolag i aktiekorgen, Banco Popular, blivit uppköpt och därmed avnoterats, inlöstes 1140 Marknadswarrant Spanien Fixed Best (NL0011220173)
i förtid av emittenten BBVA. Det är en förhållandevis ovanlig åtgärd för emittenten att vidta. De är dock i sin fulla rätt att så göra om de anser att det är bättre eller likvärdigt för slutkund ifråga.

Klassificeringen rubriceras ”Extraordinär Händelse” (”Extraordinary Event”) och finns beskriven i placeringens prospekt, vilket vi i våra marknadsföringsbroschyrer benämner under avsnitt Likvidtetsrisk. Placeringen hade ordinarie förfallodag 24 april 2018. Korgen var ned -6,01%, inklusive Fixed Best beräkning på förtida slutdag 3 augusti 2017. Genomsnittsberäkningen av slutkursen skulle börjat den 10 oktober 2017. Om placeringen haft samma utveckling på ordinarie slutdag som den nu aktuella förtida slutdagen 3 augusti 2017 så hade återbetalning blivit 0 kr. Emittenten valde att förtidsinlösa placeringen till aktuellt marknadsvärde om 200 kr per warrant.

Mer information från emittenten finns att läsa här.

Sammanfattning:

1140 Marknadswarrant Spanien Fixed Best
ISIN-kod NL0011220173
Inlöses till 200 kr/warrant med likviddag 2017-08-08
Teckningskurs 110 000 kr/warrant

sep 04

Ny emission: 2017:6

Idag lanserar vi en ny emission. Emission 2017:6 innehåller totalt 19 placeringar och består utöver grundutbudet av tre olika case - Svensk Verkstad, Europa, samt Alternativ exponering. Sista teckningsdag är den 6 oktober. Läs mer här.