Nyheter

sep 01

Månadsbrev September 2017

Den svenska aktiemarknaden svarade negativt på en tämligen svag rapportperiod med sjunkande aktiekurser som följd. Desto bättre går det för den svenska ekonomin fundamentalt, med mycket starka tillväxtsiffror och ett ökat inflationstryck. Även i det orkandrabbade USA förstärks konjunkturen och arbetslösheten är nu nere på rekordlåga nivåer. Minskade politiska spänningar i Europa befäster optimismen.

Läs mer i vårt senaste månadsbrev.

Månadsbrev september 2017

aug 04

Månadsbrev Augusti 2017

Den amerikanska ekonomin fortsätter att stabilisera sig och fler nya jobb skapas, men inflationen har sjunkit något under den senaste tiden. Det, tillsammans med en minskad tilltro till Trumps förmåga att skapa tillväxt genom finanspolitiska reformer och en förbättrad tillväxt i Europa, har gjort att dollarn på senare tid försvagats betydligt mot andra valutor. I Sverige har inflationen stigit, men Riksbanken bedömer att en ihållande period med en stabil inflation är nödvändig innan det är lämpligt att höja räntan.

Läs mer i vårt senaste månadsbrev.

Månadsbrev Augusti 2017