Nyheter

sep 30

Månadsbrev Oktober 2016

Under september lämnade flera av världens centralbanker räntebesked. Den amerikanska centralbanken lämnade ännu en gång räntan oförändrad, men flaggar för att en räntehöjning nu är nära. I Europa och Sverige förväntas dock en fortsatt expansiv penningpolitik under en lång tid framöver.

Läs mer i oktobers månadsbrev.

Månadsbrev oktober 2016

 

sep 01

Månadsbrev September 2016

Sommaren har bjudit på börsuppgångar på de flesta marknader, vilket till stor del kan förklaras av centralbankernas expansiva penningpolitik som pressat ner räntorna ytterligare. Den brittiska centralbanken sänkte styrräntan för första gången sedan finanskrisen för att dämpa oron efter Brexit. Den amerikanska centralbanken ser istället allt starkare skäl att börja höja räntan.

Läs mer i septembers månadsbrev.

Månadsbrev september 2016