Nyheter

feb 13

Angående beräkning av Selectas skuldsättningsgrad

I marknadsföringsmaterialet för 1522 Indexbevis Selecta redovisar vi skuldsättningsgraden som för 2016 uppgår till 1910 %. Att skuldsättningsgraden för Selecta är så pass hög beror på att Selectas verksamhet till stor del utgörs av leasing av maskiner. Det betyder att det på skuldsidan i balansräkningen finns poster som finansieras av tredje part. Tar man bort dessa poster när skuldsättningen beräknas blir skuldsättningsgraden ca 500 %. Det är värt att nämna att bolag som Selecta som bygger på leasingverksamhet har andra nyckeltal som är mer relevanta för deras verksamhet än bolag som inte bygger på leasing. Det är således svårt att jämföra bolag inom olika branscher bara genom att titta på nyckeltal. Kassaflödet från Selectas verksamhet är överlag bra och i och med att investmentbolaget KKR sedan 2015 är majoritetsägare i Selecta har de effektiviserat balansräkningen för att ytterligare stärka Selectas marknadsledande position. Selecta har därmed en mycket stark ägare med stort intresse i att bolaget skall fortsätta ha en ledande position. Det är dock viktigt att vara medveten att investeringar i företagsobligationer som klassas som high yield kan ha en högre skuldsättning och kan vara förknippade med en högre risk än obligationer med en lägre skuldsättning och högre kreditvärdighet.

jan 30

Danica rabatterar avgift till noll vid depåbyte från Carnegie till Strukturinvest

Med anledning av Strukturinvests förvärv av Carnegies befintliga verksamhet kopplad till tredjepartsdistribution som kommunicerades innan årsskiftet, har Strukturinvest träffat en överenskommelse med Danica Pension som innebär att Danicas ordinarie avgift på 1 500 kronor för byte av depåinstitut kommer att rabatteras till 0 kronor för alla kunder som under 2017 byter depåinstitut från Carnegie till Strukturinvest. Rabatten gäller endast under förutsättning att man som kund accepterar att byta från Carnegie till Strukturinvest och förutsatt att man som kund godkänner att bytet sker i samband med något av de särskilda flyttdatum som kommer att äga rum senare i år och som kommer att kommuniceras inom kort.

Strukturinvest har sedan flera år tillbaka ett fint och framgångsrikt samarbete med Danica Pension på depåsidan. Det är därför väldigt positivt att våra förmedlares kunder nu kostnadsfritt kan byta sina Danica-depåförsäkringar från Carnegie till Strukturinvest”, kommenterar Thomas Olsson, VD på Strukturinvest Fondkommission.

Strukturinvest erbjuder i dag möjligheten att till en Strukturinvestdepå koppla på Danicas försäkringslösningar inom K, P och T. Mer information om detta finner du på vår hemsida, www.strukturinvest.se, under ”Våra tjänster”. För ytterligare information om Strukturinvests depåtjänster är du alltid välkommen att kontakta oss på info@strukturinvest.se eller telefon 031-688290.