Nyheter

jan 16

Strukturinvest tar över handeln i Carnegies strukturerade placeringar

Från och med idag kommer Strukturinvest att ansvara för prissättning och handel i utestående strukturerade placeringar som arrangerats av Carnegie. Carnegies placeringar visas på vår sida Marknadskurser, nu med löpnummer som startar på 10 000. Vid försäljning av Carnegies placeringar gäller samma rutiner som vid försäljning av Strukturinvests placeringar: du kontaktar ditt depåinstitut som i sin tur kontaktar Strukturinvest för en försäljning.

Aktivt handlade placeringar som arrangerats av Carnegie eller Strukturinvest visas här.

Vid eventuella frågor gällande andrahandsmarknad, värderingar eller aktiv handel, vänligen kontakta oss på 031-68 82 90 eller andrahandsmarknad@strukturinvest.se.

jan 23

Ny emission: Emission 2017:1

Idag lanserar vi den första emissionen för 2017. Emissionen innehåller totalt 18 placeringar och består utöver grundutbudet av tre olika case - svenska banker, amerikansk infrastruktur och alternativ exponering. Den rymmer såväl återkommande favoriter som ett stort antal nyheter. Emissionen tecknas till den 3 mars.

Läs mer om emissionen här.