Nyheter

dec 19

Ny emission: Emission 2016:9

Idag lanserar vi årets sista emission. Emission 2016:9 innehåller ett urval av höstens mest populära placeringar och tecknas till den 27 januari. Läs mer om emissionen här.

dec 13

Strukturinvest förvärvar Carnegies tredjepartsaffär

Strukturinvest Fondkommission och Carnegie Investment Bank har träffat en överenskommelse om en verksamhetsöverlåtelse avseende Carnegies verksamhet kopplad till tredjepartsdistribution av strukturerade placeringar i Sverige, samt tillhörande depåtjänster.

Genom förvärvet blir Strukturinvest en av de största aktörerna i Norden inom strukturerade placeringar och stärker samtidigt sin kundbas med uppemot 14 000 nya depåkunder.

Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 och har på sju år vuxit till att bli en av de absolut ledande aktörerna i Sverige avseende strukturerade placeringar, obligationslösningar och depåtjänstlösningar för förmedlare och andra typer av tredjepartsdistributörer i Sverige. Bolaget har cirka 50 anställda inom koncernen innan förvärvet med kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Carnegie har under många år varit ett av de mest respekterade namnen på den svenska marknaden och en betydelsefull motpart till många av våra viktigaste kunder och samarbetspartners. Att vi nu får möjlighet att ta över deras befintliga verksamhet är ett stort ansvar och en ära, som vi ser fram emot med stor respekt och ödmjukhet. Samtidigt är detta en fantastisk möjlighet för Strukturinvest att positionera sig som en av de absolut ledande marknadsaktörerna inom sitt segment och innebär ett jättekliv för vår redan snabba företagsexpansion.”, skriver Thomas Olsson, VD, och Olof Gustafsson, styrelseordförande, i Strukturinvest Fondkommission, i en kommentar.

Affären är villkorad av erforderliga myndighetsbeslut.