Nyheter

jun 01

Strukturinvest inleder depåsamarbete med United Securities

Strukturinvest är glada att kunna meddela att vi i dagarna har tecknat ett samarbetsavtal med United Securities avseende ett depåsamarbete som omfattar hela Strukturinvests depåtjänst. Samarbetet innebär att anknutna ombud till United Securities kommer att kunna erbjuda sina kunder att hos Strukturinvest öppna värdepappersdepåer, försäkringsdepåer, investeringssparkonton, m.m. Både United Securities och Strukturinvest ligger i framkant vad gäller systemstöd och elektronisk hantering av depåöppningshandlingar och blanketthantering, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt samarbete och något som många förmedlare kommer att uppleva som väldigt positivt. 

Vi är väldigt stolta och glada över att genom detta depåsamarbete ytterligare kunna stärka vår befintliga affärsrelation med United Securities och deras anknutna ombud. Vi har under de senaste åren arbetat för att bygga en modern depåtjänst med bra systemstöd, för att underlätta för våra samarbetspartners och deras kunder. Samarbetet med United Securities är ett kvitto på att vi har lyckats väl med den satsningen. Vi är övertygade om att Strukturinvest och United Securities kommer att kunna bidra positivt till varandras affärer och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete”, säger Thomas Olsson, VD på Strukturinvest, i en kommentar.

För frågor om Strukturinvests depåtjänst är du varmt välkommen att kontakta oss genom att prata med din kontaktperson på Strukturinvest eller slå oss en signal på 08-458 22 30.

maj 23

Ny emission: Emission 2016:4

Idag lanserar vi årets fjärde emission. Emission 2016:4 består utöver grundutbudet av tre case - Tllväxtmarknader, High Yield och Råvarubolag - och innehåller ett brett utbud av placeringar med olika avkastningsprofil och risknivå. Emissionen tecknas till och med den 23 juni. Läs mer här.