Nyheter

nov 17

Strukturinvest expanderar verksamheten till Norge

Strukturinvest fortsätter att expandera verksamheten och som ett led i detta kommer vi i dagarna att börja erbjuda våra placeringar på den norska marknaden.

”Strukturinvest är idag en av de marknadsledande aktörerna i Sverige inom sitt segment. Att nu utöka verksamheten till att omfatta även Norge är därför ett naturligt steg i vår långsiktiga expansionsplan. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på den kompetens som Strukturinvest besitter när det gäller att ta fram moderna investeringslösningar anpassade efter såväl rådande marknadsklimat som investerarnas individuella behov.”, säger Thomas Olsson, VD på Strukturinvest.

Strukturinvest kommer i dagsläget inte att öppna några egna kontor i Norge, utan verksamheten kommer liksom tidigare att bedrivas från kontoren i Stockholm, Göteborg och Jönköping. Besök gärna vår norska hemsida, www.strukturinvest.no.

nov 07

Ny emission: Emission 2016:8

Idag lanserar vi en ny emission. Emission 2016:8 tecknas till den 14 december och innehåller ett brett utbud av placeringar med olika avkastningsprofil och risknivå. Läs mer om emissionen här.