Nyheter

mar 24

Fondbyte Catella Nordic Long/Short Equity

Styrelsen för Catella SICAV har fattat beslut om att per den 26 februari 2021 lägga ner fonden Catella Nordic Long/Short Equity. Anledningen till beslutet grundar sig i att det förvaltade kapitalet har blivit för lågt. Fonden finns som underliggande tillgång i ett antal produkter som tagits fram av Exceed Capital och för vilka Strukturinvest sedan 2 september 2020 agerar likviditetsgarant. I dessa produkter har Catella Nordic L/S Equity ersatts med fonden Pareto Aksje Norge Be Fund. En justeringsfaktor på 27,33 har använts för att justera startvärdet av Catella Nordic L/S Equity i respektive produkt. Nedan listas de produkter som påverkas av fondbytet, tillsammans med emittentens informationsmeddelande som nås via länk.

 

Påverkade produkter:

11200 Sharpe Yield Optimal 4Y 1803H

11202 Sharpe Yield Optimal 4Y 1806F

11190 Portföljtillväxt Optimal 4Y 1808G 

11187 Portföljtillväxt 5Y 1808J

11191 Portföljtillväxt Optimal 4Y 1810G

mar 18

Strukturinvest lanserar Trackercertifikat E-sport

Hissnande tillväxttal, publiksiffror som matchar traditionella proffsligor och prissummor på hundratals miljoner. E-sport har gått från nisch till mainstream och branschen vinner allt större ekonomisk mark. Som ett led i Strukturinvests målsättning att tillhandahålla marknadens mest attraktiva placeringslösningar lanserar vi nu Trackercertifikat E-sport!

Läs mer!