Nyheter

feb 02

Månadsbrev Februari 2017

Den 20 januari tillträdde Donald Trump som president i USA och han har tydligt visat att han avser föra en protektionistisk politik. Trump har under sina första dagar i presidentämbetet fattat en rad kontroversiella beslut som syftar till att landet ska sluta sig mot omvärlden.

Månadsbrev februari 2017

apr 25

Kredithändelse i Norske Skogsindustrier

En kredithändelse har bekräftats i Norske Skogsindustrier. Det innebär att alla utestående placeringar med exponering mot iTraxx Crossover serie 7-23 påverkas, se nedan. För mer information om hur det påverkar respektive placering, se sidan Marknadskurser.

Kreditcertifikat Europa Småbolag 2 (SE0005768389)
Kreditcertifikat Europa Småbolag (SE0005676616)
Indexcertifikat High Yield 15 (SE0005397924)
Indexcertifikat High Yield 14 (SE0005307634)
Indexcertifikat High Yield 13 (SE0005131414)
Indexcertifikat High Yield 12 (SE0005035383)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 3 Kupong (SE0004949766)
Kreditcertifikat BlueBay High Yield 2 (SE0004873214)
KupongKreditcertifikat BlueBay High Yield Kupong (SE0004841930)
Indexcertifikat High Yield 11 (SE0004803666)
Indexcertifikat High Yield 10 (SE0004723740)
Indexcertifikat High Yield 6 (SE0004634491)
Indexcertifikat High Yield 9 (SE0004695963)
Indexcertifikat High Yield 5 (SE0004575496)
Kreditobligation High Yield 7 (SE0004670800)
Indexcertifikat High Yield 4 (SE0004517431)
Indexcertifikat High Yield 3 (SE0004451227)
Indexcertifikat High Yield 2 (SE0004390680)
Indexobligation High Yield (SE0004203636)