Nyheter

nov 01

Månadsbrev November 2016

Det amerikanska presidentvalet står i fokus under november. Vändningarna inför valet har varit många och osäkerheten har präglat också finansmarknaden. OPECs medlemsländer för samtal om en minskad produktion i syfte att höja oljepriset, men motsättningar inom gruppen gör det svårt att nå en överenskommelse. I Sverige indikerar Riksbanken att sannolikheten för ytterligare räntesänkningar har ökat.

Läs mer i novembers månadsbrev.

Månadsbrev November 2016

sep 30

Månadsbrev Oktober 2016

Under september lämnade flera av världens centralbanker räntebesked. Den amerikanska centralbanken lämnade ännu en gång räntan oförändrad, men flaggar för att en räntehöjning nu är nära. I Europa och Sverige förväntas dock en fortsatt expansiv penningpolitik under en lång tid framöver.

Läs mer i oktobers månadsbrev.

Månadsbrev oktober 2016