Nyheter

maj 04

Månadsbrev Maj 2016

Både Riksbanken och Europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad vid sina sammanträden i april och meddelar att man avser fortsätta bedriva en mycket expansiv penningpolitik. IMF reviderar ner sin prognos för den globala tillväxten något, men ser både ljusglimtar och orosmoln i den globala konjunkturen.

Läs mer i majs månadsbrev.

Månadsbrev Maj 2016

apr 25

Kredithändelse i Peabody Energy Corporation

En kredithändelse har bekräftats i Peabody Energy Corporation.Vi har en utestående placering som påverkas, nämligen 1320 Indexcertifikat USA HY 25-35. Läs mer om hur placeringen fungerar och hur den påverkas av kredithändelser här.