Nyheter

sep 01

Månadsbrev September 2016

Sommaren har bjudit på börsuppgångar på de flesta marknader, vilket till stor del kan förklaras av centralbankernas expansiva penningpolitik som pressat ner räntorna ytterligare. Den brittiska centralbanken sänkte styrräntan för första gången sedan finanskrisen för att dämpa oron efter Brexit. Den amerikanska centralbanken ser istället allt starkare skäl att börja höja räntan.

Läs mer i septembers månadsbrev.

Månadsbrev september 2016

 

aug 11

Ny placering: 1415 Marknadswarrant Spanien

Idag lanserar vi en ny placering. 1415 Marknadswarrant Spanien ger exponering mot den spanska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent och ger möjlighet till en hög exponering i förhållande till investerat belopp. Sista teckningsdag är den 16 september. Läs mer här.