Nyheter

mar 01

Månadsbrev Mars 2016

Februari har fortsatt att präglas av en osäker aktiemarknad med stora svängningar. I centrum för oron står den kinesiska ekonomin och fallande råvarupriser, men också risken för ett brittiskt utträde ur EU. Den svenska Riksbanken sänkte räntan ytterligare för att stimulera inflationen samtidigt som svensk ekonomi växer allt starkare.

Läs mer i mars månadsbrev.

Månadsbrev Mars 2016

feb 01

Månadsbrev Februari 2016

Året har inletts med en skakig utveckling på aktiemarknaden, bland annat på grund av oro för utvecklingen i Kina. Oljepriset fortsätter falla, vilket främst pressar oljeproducerande länder, men också skapar problem för länder som brottas med en låg inflation.

Läs mer i februaris månadsbrev.

Månadsbrev Februari 2016