Nyheter

jun 21

Uppdatering i prospektet för 1386 Indexbevis Guldbolag

Prospketet (slutliga villkor) för 1386 Indexbevis Guldbolag har uppdaterats på hemsidan på grund av ett fel gällande beskrivningen av valutan. Läs mer under aktuell emission.

jun 14

Strukturinvest rekryterar från Mangold

Strukturinvest fortsätter att växa sin affär och som ett led i bolagets kommande expansionsplaner har Strukturinvest i dagarna anställt tre nyckelpersoner från Mangold Fondkommissions avdelning för strukturerade placeringar. Det handlar om Henrik Sundberg, Fredrik Berg Von Linde, samt Michaela Tredal, som alla tre påbörjar sina respektive anställningar hos Strukturinvest i slutet av augusti.

Henrik Sundberg och Fredrik Berg Von Linde kommer att arbeta i rollerna som Senior Sales, med ansvar för tredjepartsdistribution av Strukturinvests produkter och tjänster via förmedlare och samarbetspartners.

Henrik och Fredrik har under sina många år på Penser och därefter Mangold varit mycket uppskattade bland svenska förmedlare för sin kunskap, expertis och professionalism. Vi ser väldigt mycket fram emot att stärka upp vår organisation med ytterligare två duktiga lagspelare och tillsammans med Henrik och Fredrik fortsätta Strukturinvests framgångsrika resa”, säger Andreas Janson, Försäljningschef och Partner på Strukturinvest.

Michaela Tredal har under de senaste åren arbetat som Backoffice-ansvarig för strukturerade placeringar på Mangold och kommer på Strukturinvest att arbeta på Backoffice i rollen som Teamleader för strukturerade placeringar, där hon rapporterar till Andreas Sjövik, Head of Operations. Innan Mangold arbetade Michaela på Danica Pension.

Vi ser fram emot att välkomna Michaela till vår organisation i slutet av sommaren. Rekryteringen kommer som en följd av den kraftigt ökande efterfrågan kring vårt depåplattformserbjudande som vi just nu ser bland föremedlare och deras kunder. Genom denna rekrytering fortsätter vi arbetet med att bygga upp Sveriges mest moderna och kundvänliga depåplattform för sparande”, kommenterar Thomas Olsson, VD och Partner på Strukturinvest.