Nyheter

dec 16

Ny emission: Emission 2015:9

Idag lanserar vi årets sista emission. Emissionen tecknas till och med den 22 januari och innehåller ett urval av de mest populära placeringarna från höstens emissioner samt variationer på dessa. Läs mer här.

dec 09

Strukturakademin del 21: Lock & Secure

Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande tillgång faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Lock & Secure är en funktion som kan appliceras på autocalls eller indexbevis och innebär att det under placeringens löptid finns möjlighet att låsa in ett kapitalskydd som träder i kraft på slutdagen, oavsett hur underliggande tillgångar då utvecklats. I Strukturakademin del 21 förklarar vi hur funktionen Lock & Secure fungerar.

Läs Strukturakademin del 21