Nyheter

apr 25

Kredithändelse i Peabody Energy Corporation

En kredithändelse har bekräftats i Peabody Energy Corporation.Vi har en utestående placering som påverkas, nämligen 1320 Indexcertifikat USA HY 25-35. Läs mer om hur placeringen fungerar och hur den påverkas av kredithändelser här.

feb 02

Månadsbrev Februari 2017

Den 20 januari tillträdde Donald Trump som president i USA och han har tydligt visat att han avser föra en protektionistisk politik. Trump har under sina första dagar i presidentämbetet fattat en rad kontroversiella beslut som syftar till att landet ska sluta sig mot omvärlden.

Månadsbrev februari 2017