Nyheter

mar 07

Ny emission: Emission 2016:2

Idag lanserar vi årets andra emisison. Emission 2016:2 består utöver grundutbudet av två case - High Yield och Småbolag - och innehåller ett brett utbud av placeringar med olika avkastningsprofil och risknivå. Emissionen tecknas till och med den 15 april. Läs mer här.

mar 01

Månadsbrev Mars 2016

Februari har fortsatt att präglas av en osäker aktiemarknad med stora svängningar. I centrum för oron står den kinesiska ekonomin och fallande råvarupriser, men också risken för ett brittiskt utträde ur EU. Den svenska Riksbanken sänkte räntan ytterligare för att stimulera inflationen samtidigt som svensk ekonomi växer allt starkare.

Läs mer i mars månadsbrev.

Månadsbrev Mars 2016