Nyheter

jan 11

Månadsbrev Januari 2016

Under december sammanträdde centralbankerna i både USA, Eurozonen och Sverige. Den amerikanska centralbanken höjde styrräntan för första gången på tio år som en följd av att ekonomin går allt bättre. I Sverige och Eurozonen lämnades räntan oförändrad och man öppnar istället upp för en än mer expansiv penningpolitik framöver för att stimulera inflation och tillväxt.

Läs mer i januaris månadsbrev.

Månadsbrev Januari 2016

dec 16

Ny emission: Emission 2015:9

Idag lanserar vi årets sista emission. Emissionen tecknas till och med den 22 januari och innehåller ett urval av de mest populära placeringarna från höstens emissioner samt variationer på dessa. Läs mer här.