Nyheter

dec 09

Strukturakademin del 21: Lock & Secure

Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande tillgång faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Lock & Secure är en funktion som kan appliceras på autocalls eller indexbevis och innebär att det under placeringens löptid finns möjlighet att låsa in ett kapitalskydd som träder i kraft på slutdagen, oavsett hur underliggande tillgångar då utvecklats. I Strukturakademin del 21 förklarar vi hur funktionen Lock & Secure fungerar.

Läs Strukturakademin del 21

dec 09

Ny placering: 1302 Marknadswarrant Spanien

1302 Marknadswarrant Spanien ger exponering mot den spanska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen tecknas publikt till och med den 22 januari. Läs mer här.