Nyheter

dec 01

Månadsbrev December 2015

Den senaste månaden har präglats av terrordåd, en ökad hotbild och ett upptrappat politiskt tonläge, men trots det har marknadspåverkan varit begränsad och börsen slutade på plus. Nu inväntar marknaden en eventuell räntehöjning från den Amerikanska centralbanken under december, medan den Europeiska centralbanken förväntas leverera ytterligare stimulanser.

Läs mer i månadsbrevet för december.

Månadsbrev December 2015

 

 

nov 13

Uppdaterat prospekt för 1256 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv

Med anledning av att att Google har bytt namn till Alphabet har prospektet för placeringen 1256 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv där bolaget är ett av fyra underliggande tillgångar uppdaterats.