Nyheter

nov 10

Struktnytt nr 10

Digitaliseringen har skapat enorma möjligheter för människor världen över att snabbt och effektivt sprida information, tankar och åsikter. Men teknikutvecklingen har också sina baksidor - bland annat en ökad förekomst och en snabbare spridning av övergreppsmaterial. 2003 grundades det Göteborgsbaserade företaget NetClean som idag är världsledande på tekniska lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. I detta nummer av Struktnytt möter vi Pelle Garå, en av företagets grundare.

I serien ”Placeringar vi minns” uppmärksammar vi tidigare utgivna placeringar med en lite mer annorlunda konstruktion. Denna gång tittar vi närmare på strukturen Lock & Double som lanserades för första gången för drygt 5 år sedan. Det första Indexbevis Sverige Lock & Double förföll i juni 2015 till ett värde om 275 procent av nominellt belopp.

I detta nummer av Struktnytt fördjupar vi oss också i begreppet ränta, och förklarar bakgrunden till dagens låga räntor samt hur de påverkar andra delar av ekonomin. Förvaltaren Robert Ozanne berättar om den nyligen lanserade lågriskförvaltningen Solid och personalen tipsar om sina bästa TV-serier för kulna höstkvällar.

Läs tidningen här eller maila oss på info@strukturinvest.se för att beställa tidningen i tryckt format kostnadsfritt.

Struktnytt nr 10

nov 09

Ny emission: Emission 2015:8

Idag lanserar vi en ny emission. Emission 2015:8 består utöver grundutbudet av två case - Oljebolag och Alternativ exponering - och innehåller ett brett utbud av placeringar med olika avkastningsprofil och risknivå. Läs mer om emissionen här.