Nyheter

jul 06

Månadsbrev Juli 2015

Under juni intensifierades förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare för att sedan kollapsa helt. Det grekiska folket röstade nej till långivarnas reformkrav och finansministern meddelade sin avgång.  Situationen i Grekland skapar stor osäkerhet såväl hos landets befolkning som på de globala finansmarknaderna.

Läs mer i julis månadsbrev.

Månadsbrev Juli 2015

jul 06

Nytt prospekt 1172 Buffertbevis Sverige

Efter mindre justeringar finns nu ett nytt prospekt tillgängligt för 1172 Buffertbevis Sverige (SE0007126289).