Nyheter

okt 05

Månadsbrev Oktober 2015

Efter sommaren har oron på finansmarknaden tilltagit och många börser har fallit. En ökad oro för tillståndet i världsekonomin ledde till att USA skjuter den första räntehöjningen på framtiden. Också den svenska Riksbanken lämnade räntan oförändrad i september.

Läs hela brevet här.

okt 05

Ny emission: Emission 2015:7

Idag lanserar vi en ny emission. Emission 2015:7 består utöver grundutbudet av fyra olika case – Innovativa bolag, Oljebolag, Europa och Alternativ Exponering – och innehåller ett brett utbud av placeringar med olika avkastningsprofil och risknivå.

Läs mer om emissionen här.