Nyheter

feb 16

UBS: Nytt tillägg till grundprospekt (20210215)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. För de av emittentens utestående placeringar gäller ångerrätt fram t.o.m. den 18 februari 2021. Se även bifogat tillägg för mer information.

Prospectus Supplement

feb 09

Danske Bank: Nytt tillägg till grundprospekt (20210208)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 10 februari 2021. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2384 Autocall Nordisk Handel Combo (SE0014782231)
  • 2388 Autocall Svensk Verkstad Combo (SE0014782249)