Nyheter

sep 01

Månadsbrev September 2015

Augusti blev en dyster månad på aktiemarknaden och vårens starka uppgångsfas är nu i princip utraderad. Oron för en grekisk statsbankrutt avlöstes av oro för en avmattning i den kinesiska ekonomin. De senaste månadernas turbulens på den kinesiska aktiemarknaden smittade till slut av sig på de globala finansmarknaderna, med kraftiga nedgångar som följd.

Läs mer i septembers månadsbrev.

Månadsbrev September 2015

aug 31

Ny emission: Emission 2015:6

Idag lanserar vi höstens första emission, emission 2015:6. Emissionen består utöver grundutbudet av tre olika case - Oljebolag, Europa och Alternativ Exponering - och innehåller såväl nyheter som populära strukturer från tidigare emissioner. Emissionen tecknas till och med den 2 oktober. Läs mer här.