Nyheter

aug 11

Månadsbrev Augusti 2015

Efter intensiva förhandlingar mellan Grekland och dess långivare uppges en överenskommelse om ett nytt stödpaket nu vara mycket nära. I Kina har turbulensen på aktiemarknaden fortsatt under sommaren, trots att den kinesiska regeringen infört en rad regleringar i syfte att försöka stoppa börsfallet. 

Läs mer i augustis månadsbrev.

Månadsbrev Augusti 2015

jul 06

Månadsbrev Juli 2015

Under juni intensifierades förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare för att sedan kollapsa helt. Det grekiska folket röstade nej till långivarnas reformkrav och finansministern meddelade sin avgång.  Situationen i Grekland skapar stor osäkerhet såväl hos landets befolkning som på de globala finansmarknaderna.

Läs mer i julis månadsbrev.

Månadsbrev Juli 2015