Nyheter

jul 06

Nytt prospekt 1172 Buffertbevis Sverige

Efter mindre justeringar finns nu ett nytt prospekt tillgängligt för 1172 Buffertbevis Sverige (SE0007126289).

jun 26

Struktnytt nr 9

Under de senaste årens tvära kast på aktiemarknaden har allt fler marknadsaktörer kommit till insikt om att komplice­rade placeringar inte nödvändigtvis är något negativt. Komplexiteten fyller dock ingen funktion om placering­ens konstruktion inte lyckas skapa något mervärde för investeraren. I detta nummer av Struktnytt inleder vi serien ”Placeringar vi minns” där vi uppmärksammar tidigare utgivna placeringar med en lite mer annorlunda kon­struktion. Först ut är Indexbevis Sverige MiniMax med exponering mot den svenska aktiemarknaden.

Indexbevis Sverige MiniMax har liksom många an­dra Sverigeplaceringar gynnats av den långa uppgång­en på den svenska aktiemarknaden. Som så ofta efter längre börsuppgångar väcks dock frågan om huruvida festen börjar närma sig sitt slut. Vi ställer frågan till Jan Rosenqvist, förvaltningschef på Granit Fonder.

I detta nummer gratulerar vi också Granit Fonders Basfonden som fyller tre år. Strukturinvests Peter Jönsson delar med sig av sina bästa grilltillbehör och personalen tipsar om sina svenska badställen.

Läs tidningen här eller maila oss på info@strukturinvest.se för att beställa tidningen i tryckt format kostnadsfritt.

Struktnytt nr 9