Nyheter

jun 01

Månadsbrev Juni 2015

Förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare tycks närma sig ett dödläge och på finansmarknaden ökar oron för en grekisk statsbankrutt med ett utträde ur valutaunionen som följd. Den svenska Riksbanken gjorde inga ytterligare räntesänkningar under maj, men är beredd att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att stödja inflationen och undvika en kronförstärkning.

Läs mer i junis månadsbrev.

Månadsbrev juni 2015

maj 25

Ny emission: Emission 2015:4

Idag lanserar vi emission 2015:4. Emissionen kommer att tecknas till den 26 juni och innehåller utöver grundutbudet tre olika case; Europa, Global Konsumtion och Alternativ Exponering. Bland placeringarna finns såväl nyheter som återkommande populära placeringar från tidigare emissioner.

Läs mer här.