Nyheter

mar 05

Månadsbrev Mars 2015

I februari sänkte Riksbanken styrräntan till -0,10 procent i syfte att få fart på den låga inflationen. Reviderade tillväxtsiffror för 2014 visar att den svenska tillväxten var betydligt starkare än förväntat, vilket kan bidra till att inflationen stiger. I Grekland minskade oron för en statskonkurs efter det att landets reformlista godkänts av långivarna och nödlånen förlängts.

Läs mer i mars månadsbrev.

Månadsbrev Mars 2015

feb 09

Inlåsning i Indexbevis Sverige Lock & Double 1002

Indexbevis Sverige Lock & Double 1002 som startade i oktober 2014 har låst in en avkastning om 20 %.

Placeringen ger exponering mot en korg av fem svenska bolag. Utvecklingen i underliggande aktiekorg observeras veckovis och om någon av de förutbestämda inlåsningsnivåerna (+10,20,30,40,50 %) uppnås låses denna avkastning in. På slutdagen betalas den högsta uppnådda avkastningen ut till det dubbla. 

Läs mer här: Indexbevis Sverige Lock & Double 1002