Nyheter

apr 29

Tryckfel i 1153 Aktieobligation Kinesisk Konsumtion

I den tryckta broschyren för 1153 Aktieobligation Kinesisk Konsumtionstår det på två ställen att kapitalskyddet påverkas av utvecklingen i USD, men det stämmer inte. Kapitalskyddet är i SEK och påverkas inte av valutaförändringar. Tryckfelet är rättat i pdf-versionen som ligger på hemsidan.

apr 20

Ny emission: Emission 2015:3

Idag startar emission 2015:3 som kommer att tecknas till den 22 maj. Emissionen innehåller ett brett utbud av strukturerade placeringar med olika marknadsexponering och risknivå.
Läs mer om emissionen här.